Talenten- en drijfverenscan

Spread the love

Jouw natuurlijke talent in een oogopslag.

Loop je vast in je werk of heb je een burn-out? Weet je niet goed wat jouw natuurlijke talenten en drijfveren zijn of wil je meer inzicht hebben in wat voor jou een passende richting is in jouw loopbaan of studiekeuze?

Inzicht hebben in jouw gedrag, drijfveren en talenten maakt het mogelijk om passende volgende stappen te zetten. Je weet beter wat jouw natuurlijk potentieel is, hoe deze ontwikkeld kan worden en welke functies en organisaties bij jou passen. Jouw natuurlijke talenten en onbewuste drijfveren brengen we in kaart middels de Talenten- en drijfverenscan. De Teamscan brengt dit samen op teamniveau, zodat er meer inzicht ontstaat in het teampotentieel.

Talenten- en drijfverenscan

Ontdek jouw natuurlijke talent met behulp van de Talenten- en drijfverenscan. Wij maken hiervoor gebruik van de Me.-methode, een wetenschappelijke methode gebaseerd op de theorieën en archetypen van Jung. De kracht van dit instrument is dat het niet alleen het gedrag zichtbaar maakt, maar ook de onbewuste drijfveren (natuurlijke aanleg) op basis van afbeeldingen.

PERSOONLIJKE INTAKE

Jouw traject start met een persoonlijke intake. Tijdens dit eerste gesprek vindt de Talenten- en drijfverenscan plaats en worden de talenten en competenties in kaart gebracht.

PERSOONLIJKE TERUGKOPPELING

De uitkomsten van de Talenten- en drijfverenscan worden in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld. Daarbij wordt ingegaan op de kerncompetenties, ontwikkelpunten, kwetsbare kracht, blokkades en aangeleerd gedrag.

RAPPORTAGE

Je ontvangt tot slot een rapportage welke richting geeft aan de persoonlijke ontwikkeling en helpt bij het formuleren van een persoonlijk doel.

Resultaten Talenten- en drijfverenscan

Zicht op persoonlijke ontwikkelpunten op basis van natuurlijk talent en kwetsbare kracht.

Beter zicht op persoonlijke energiebalans, vermindering werkstress en mogelijke gelatenheid.

Persoonlijke (leer)doelen zijn te formuleren.

Bewustwording persoonlijk leiderschap (nemen van verantwoordelijkheid)

Dat lijkt mij wel wat!

Teamscan

Ontdek samen de kracht van het team. De Teamscan geeft een betrouwbaar inzicht in de dynamiek binnen het bestaande team. Dit ontwikkelmodel ondersteunt in de ontwikkeling van het talent van medewerkers en helpt teams het meest krachtige in zichzelf naar boven te halen.

TEAMPROFIEL

De individuele Talenten- en drijfverenscans worden tot een teamprofiel samengebracht. Hierin wordt goed zichtbaar waar de kracht van het team ligt, wat de mogelijke ontwikkelpunten zijn en waar het team competenties tekort komt.

TEAMSESSIE

In een gezamenlijke teamsessie worden de individuele analyses met elkaar gedeeld, waarna samen met het team de huidige taak- en rolverdeling kan worden aangescherpt. Teamleden worden hierdoor ingezet op werkzaamheden waar ze goed in zijn en energie van krijgen. De openheid over elkaars talenten en kwetsbare krachten leidt vaak tot verrassende resultaten op het gebied van samenwerking. De onderlinge verschillen worden gewaardeerd en als kracht ingezet om het gezamenlijk resultaat te behalen.

TEAMWAARDEN

De volgende stap is het definitiëren van het gezamenlijk doel en teamwaarden. Door dit in een teamsessie gezamenlijk vast te stellen, zal het team zich beter kunnen verbinden met het doel en de teamwaarden. Dit in tegenstelling tot opgelegde doelen en kpi’s.

Resultaten Teamscan

De productiviteit en positiviteit van het team zal meetbaar worden vergroot en het brengt meer focus en rust in het team.

De gestelde doelen worden bereikt door de focus op het teamdoel, teamwaarden en het commitment.

Door het wederzijds begrip en respect zullen knelpunten besproken worden (continu verbeterproces).

Door gebruik te maken van de individuele talenten van de teamleden wordt 1 + 1 werkelijk 3.

Dit is wel wat voor mijn team!