Systeemopstellingen

Spread the love

Een bijzonder inzicht in jouw systemen.

Je bevindt je gedurende jouw leven altijd in een aantal groepen. Dat kan je eigen gezin en familie zijn, maar ook je vriendengroep of de organisatie waarvoor je werkt. Binnen iedere groep is er sprake van een eigen dynamiek, die doorgaans onzichtbaar blijft maar waardoor je wel beïnvloed wordt. Systeemopstellingen is een methode ontwikkeld door Bert Hellinger om deze verborgen patronen zichtbaar te maken. De opstellingen zijn er voor iedereen die vastloopt in het leven, of dit nu zakelijk is of privé. Je krijgt een andere kijk op je problematiek en leert andere mogelijkheden kennen. Een opstelling kun je doen als individu, maar ook als team of organisatie.

Familieopstelling

Een familieopstelling kan een manier zijn om inzicht te krijgen in jouw (ongewenste) gedrag en emoties. Uitgangspunt bij familieopstellingen is dat veel persoonlijke problemen en levensvragen voortkomen uit verstrikkingen in het familiesysteem. Vanuit een onbewuste loyaliteit in onze familie nemen we helpende, maar helaas ook beperkende patronen mee.

Als volwassene functioneren we nog vaak onbewust volgens deze patronen. Echter kunnen deze “verstrikkingen” voor problemen zorgen. Met een familieopstelling krijg je inzicht in jouw plek, gedrag en onbewuste processen en kan waar mogelijk de ‘orde’ hersteld worden. Dit proces blijkt heel effectief en helend.

Herkenbaar? Dat je regelmatig in je leven tegen dezelfde problemen of patronen aanloopt, dat het niet lukt om te veranderen, wat je ook doet of probeert.

Van die terugkerende klachten zoals:
    – Gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent
    – Overmatige angst, boosheid en/of verdriet of pijnklachten
    – Schuldgevoelens of een groot verantwoordelijkheidsgevoel
    – Niet jezelf durven zijn
    – Lastig vindt om keuzes te maken
    – Eenzaamheid
    – Heftige gebeurtenissen geen plek hebt kunnen
    – Je niet voluit leeft….
Dan kan een opstelling iets voor jou zijn.

Wat zijn familieopstellingen?

Je familie van herkomst, het gezin waarin je bent geboren is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Jouw gezin maakt ook weer onderdeel uit van een familie. Onze familie en onze voorouders spelen een veel grotere rol in ons leven dan we vaak beseffen. Ieder familiesysteem heeft zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…

Het netwerk, de rollen en patronen zijn doorgaans onzichtbaar. Maar ze bepalen in heel veel gevallen hoe je je gedraagt, of hoe je je niet gedraagt (Bert Hellinger – Familieopstellingen).
Familieopstellingen is een methode, ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger (1925-2019) en wordt inmiddels in vele landen ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.
Het bijwonen van een opstelling kan een groot effect hebben, zowel voor de vraagsteller als ook voor de representant.

Tarieven

Heb je een vraag die je graag wilt inbrengen in een familieopstelling? Meld je dan aan als vragensteller voor een van de geplande opstellingen. Per avond kunnen maximaal 2 vragenstellers aan bod komen in een opstelling.

Het is ook mogelijk om aan een familieopstelling deel te nemen als representant. Naast dat je een bijzondere bijdrage levert aan de inzichten van de vragensteller, hou je er voor jezelf vaak ook een waardevolle ervaring aan over.representant

€25

per avond

Ik ben erbij!

Dat lijkt mij wel wat!