Privacyverklaring

PRPS360, gevestigd aan Lattropperstraat 57, 7591 PH Denekamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://prps360.nl
Lattropperstraat 57
7591 PH Denekamp
+31-6-19966543 | +31-6-51722429

Persoonsgegevens die wij verwerken
PRPS360 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
» Voor- en achternaam
» Geboortedatum
» Adresgegevens
» Telefoonnummer
» E-mailadres
» Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
» Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld over je gezondheid of beroepsgegevens, gebruiken we enkel als dit nodig is in en tijdens onze samenwerking. Deze gegevens geef je ons zelf en dit betekent dat je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PRPS360 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
» Het afhandelen van jouw betaling
» Verzenden van informatie over onze dienstverlening
» Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
» Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
PRPS360 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PRPS360) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Als je via de website persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, of ons een e-mail stuurt, bewaart PRPS360 deze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Of voor de uitvoering van de overeenkomst.

PRPS360 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier: Max. 2 jaar
Aanvraag via e-mail: Max. 2 jaar
Overige formulieren: Max. 2 jaar
Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
Klantgegevens: Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Delen van persoonsgegevens met derden
PRPS360 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PRPS360 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

PRPS360 gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met PRPS360.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PRPS360 gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

PRPS360 werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, hoeveel mensen bepaalde berichten lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Mocht je op onze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet benomen, laat het ons dan weten.

Social media en WhatsApp
Je kunt ervoor kiezen om met ons contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PRPS360 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar smile@prps360.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PRPS360 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PRPS360 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van PRPS360 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Daarnaast dragen wij zorg voor de volgende beveiliging:
• Toegang tot persoonsgegevens is encrypted.
• Apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via smile@prps360.nl.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om onze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op onze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. PRPS360 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van onze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op prps360.nl vindt.

Wijzigingen in het privacybeleid
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. PRPS360 behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. PRPS360 adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 01-02-2024.

Heb je vragen of opmerkingen laat het ons dan vooral weten. Geen zorgen, wij gaan zorgvuldig met je gegevens om.